Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021
Ngày 14/05/2020

Sáng ngày 10/11, HĐND xã Tây Tiến, khóa XIX , nhiệm kỳ 2016-2020 đã khai mạc kỳ họp thứ 9

Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Quốc Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Quốc Văn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã thành phố yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu thật kỹ các vấn đề, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, thảo luận dân chủ, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các nội dung kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cử tri; đồng thời phân tích, chỉ rõ những yếu kém, tồn tại để từ đó có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu, khả thi trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020.

Tại kỳ họp, HĐND xã khóa XIX đã thông qua báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 178,249 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,761 triệu đồng/người/năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác an sinh xã hội được quan tâm, bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững;công tác tiếp công dân được duy trì đúng quyi định theo Quy chế tiếp công dân, công tác quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân năm 2019.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo về thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tình hình tiếp công dân và kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo trả lời; báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng năm 2020 của các ngành: Công an, Địa chính, Tài chính, Ban Chỉ huy Quân sự, HTX KDDV NN; báo cáo về tổ chức hoạt động của HĐND thành phố...

 

 

Tin liên quan