Thông tin liên hệ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Địa chỉ: Thôn Đông Cao 1, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0985.086.946 

 

   

2

VĂN PHÒNG UBND

Địa chỉ: Thôn Đông Cao 1, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0396.266.638

 

   

3

BAN CÔNG AN XÃ

Địa chỉ: Thôn Đông Cao 1, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0949.236.262

 

   

4

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Địa chỉ: Thôn Đông Cao 1, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0382.760.386

 

   

5

TƯ PHÁP- HỘ TỊCH

Địa chỉ: Thôn Đông Cao 1, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0986.053.012

 

   

6

BAN ĐỊA CHÍNH XÃ

Địa chỉ: Thôn Đông Cao 1, xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0972.422.912

 

   
 

Email: xataytien@thaibinh.gov.vn

Giờ làm việc

Thứ 2 – Thứ 6: 7h00   – 17h00 

   
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Gửi liên hệ

Mọi thông tin vui lòng gửi mail bên dưới