Nhà thờ họ Ngô Đông Cao
Ngày 13/05/2020

Di tích lịch sử Văn hóa cấp Tỉnh

Căn theo chữ khắc trên long cốt mái gỗ nhà thờ " Thành thái tân mão sơ tạo Bảo Đại giáp tuất mạnh hà trong thu" như vậy nhà thờ đã được xây dựng từ đời Thành Thái năm 1889, đến nay đã 131 năm.

Media/229_TayTien/Images/nha-tho.jpg

Nhà thờ là nơi họp hội, che dấu, bảo vệ cán bộ, bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 

Chuẩn bị cho cuộc biểu tình 14/10/1930 và tổng khởi nghĩa chính quyền cách mạng tháng 8/1945 các đ/c đã họp tại Nhà thờ một số lần, gồm các Đ/c Ngô Duy Phớn, Ngô Hưu Rượu, Ngô Duy Phơn, Ngô Duy Thuấn...

Năm 1945 lực lượng Thái Hùng đã tập trung bàn định ở nhà thờ để triển khai nhiệm vụ trừ gian, diệt phản, sau đó lực lượng Thái Hùng bị địch vây bắt, đã ẩn lấp ở nhà thờ sau đó xuống hầm bí mật ở trong vườn nhà thờ.

Tháng 3 năm 1952 su đoàn 320 do đồng chí Văn Tiến Dũng sư trưởng về thôn Đông Cao 1 thì đơn vị 320 có đến lưu trú ở nhà thờ.

Nhà thờ còn là noi dạy bình dân học vụ vào các năm 9147- 1949 và sau hòa bình.

Với những giữ liệu về lịch sử và truyền thống Cách mạng của dòng họ Ngô Đông Cao, đến ngày 09/10/2002 Nhà thờ đã được UBND tỉnh Thái Bình công nhận Di tích lịch sử Văn hóa cấp Tỉnh.

Tin liên quan