1. Đảng ủy
  • Phạm Quốc Văn

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0973422595

  • Ngô Duy Hướng

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0846550333

  1. Hội đồng nhân dân
   • Phan Mạnh Quyền

    Chức vụ: Phó chủ tịch HDND

    SĐT: 0977386050

   • Phạm Quốc Văn

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0973422595

   1. Ủy ban nhân dân
    • Trần Việt Hùng

     Chức vụ: Chủ tịch

     SĐT: 0916162444

    • Phạm Thành Long

     Chức vụ: Phó Chủ tịch

     SĐT: 0982595432

    1. Mặt trận Tổ quốc
     • Vũ Quang Vĩnh

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0366589410

     • Đào Minh Thêm

      Chức vụ: phó Chủ tịch

      SĐT: 0354906884

     1. Hội Nông dân
      • Lương Thị Thêu

       Chức vụ: Chủ tịch

       SĐT: 0985086946

     2. Hội Liên hiệp Phụ nữ
      • Lương Thị Tố Loan

       Chức vụ: Chủ tịch

       SĐT: 0948435838

      • Ngô Thị Sửu

       Chức vụ: Phó chủ tịch

     3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
      • Nguyễn Thị Lương

       Chức vụ: Bí thư

       SĐT: 0973812179

     4. Hội Cựu chiến binh
      • phạm quốc vương

       Chức vụ: Chủ tịch

       SĐT: 0984552466

     5. Ban Chỉ huy Quân sự
      • Ngô Duy Vinh

       Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng

       SĐT: 0978903412

      • Nguyễn Văn Khanh

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng

       SĐT: 0382760386

     6. Ban Công an
      • Phạm Đình Tuyên

       Chức vụ: Trưởng công an xã

       SĐT: 0916265567

      • Phạm Văn Hóa

       Chức vụ: Phó trưởng công an xã

       SĐT: 0568796886

     7. Tài chính - Kế toán
      • Vũ Thị Hồng Gấm

       Chức vụ: Kế toán NS

       SĐT: 0981965935

     8. Địa chính - Xây dựng - NN - MT
      • Nguyễn Đình Kháng

       Chức vụ: Công chức: Địa chính; Xây dựng- TNMT - giao thông- công thương

       SĐT: 0917458699

     9. Văn hóa - Xã hội
      • Đầu Vũ Trung

       Chức vụ: Công chức: Văn hóa 1

       SĐT: 0914315627

      • Trần Thị Vân

       Chức vụ: Công chức: Lao động thương binh và xã hội

       SĐT: 0795351527

     10. Tư pháp- Hộ tịch
      • Phan Văn Nguyên

       Chức vụ: Công chức: Tư pháp- hộ tịch

       SĐT: 0357717973

     11. Văn phòng - Thống kê
      • Nguyễn Văn Quy

       Chức vụ: Công chức: Văn phòng- thủ quỹ

       SĐT: 0396266638

      • Lương Thị Thêu

       Chức vụ: Công chức: Văn phòng Đảng ủy

       SĐT: 0985086946

      • Trần Thị Dinh

       Chức vụ: Văn thư- lưu trữ

       SĐT: 0985203981

   2. Thôn Nguyệt Lũ
    • Trần văn Võ

     Chức vụ: trưởng thôn

     SĐT: 0329758668

    • nguyễn ngọc hoàng

     Chức vụ: Bí thư chi bộ

     SĐT: 0845402350

    1. Thôn Đông Cao 1
     • Lương Quang Trìu

      Chức vụ: Trưởng Thôn

      SĐT: 0332519298

     • Phạm Văn Chiến

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0849944626

    2. Thôn Đông Cao 2
     • Lương Minh Túc

      Chức vụ: Trưởng Thôn

      SĐT: 0799291033

     • trần văn minh

      Chức vụ: bí thư chi bộ

      SĐT: 0343682816

    3. Thôn Tân Lập
     • Lại Thị Thúy

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 037641515

     • lương văn hướng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0394533150

    4. Thôn Nguyệt Lũ
     • Chưa cập nhật dữ liệu