UBND XÃ TÂY TIẾN RA CÔNG VĂN SỐ 16 VỀ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC ỨNG PHÓ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI
Ngày 18/10/2023

Media/229_TayTien/FolderFunc/202310/Images/cv16-20231018050312-e.jpg
Media/229_TayTien/FolderFunc/202310/Images/cv16a-20231018050324-e.jpg

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 42
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác