Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với thường trực HĐND các xã, thị trấn
Ngày 08/06/2023

Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với thường trực HĐND các xã, thị trấn

Sáng ngày 7/6, Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với thường trực HĐND các xã, thị trấn để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của HĐND huyện, xã, thị trấn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại cuộc họp

6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đề ra. Việc thực hiện quy chế hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, Thường trực HĐND xã, thị trấn đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên. Hoạt động của HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn tiếp tục được đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp đảm bảo chặt chẽ về nội dung và trình tự thời gian, chương trình kỳ họp sắp xếp hợp lý, việc điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt. Các phiên họp diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đại biểu đã phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho kỳ họp. Các nghị quyết được ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế của địa phương. Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới về quy mô, phạm vi và hình thức giám sát. Việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của các cử tri được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Tại cuộc họp, Thường trực HĐND huyện hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ sáu - HĐND xã, thị trấn. Thời gian tổ chức từ 20/7 đến 30/8/2023.

Các đại biểu dự họp

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi làm rõ thêm về tình hình, kết quả hoạt động của HĐND, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, thị trấn, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động.

Các đại biểu dự họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Túy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đề nghị Thường trực HĐND các xã, thị trấn cần tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo qui định. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 6 - HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 -2026 đúng luật, thiết thực, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy quyền dân chủ đại diện của nhân dân; thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, tăng cường giám sát về đất đai, vệ sinh môi trường, chất lượng đầu tư xây dựng công trình, công tác giải quyết đơn thư công dân, giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thông mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện đúng quy định công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND xã, thị trấn trong hoạt động.

Trần Hiền - Phạm Tâm


Tổng lượt xem bài viết là: 421
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác